.

TEMPORALIZACIÓN DO PLANO

A aplicación deste plano require tempo e financiamento polo que a súa aplicación será progresiva ata abarcar a tódolos centros educativos públicos que o demanden. O obxectivos serán o 10% dos centros de Ensino Infantil, Primario ou Integrado e o 10% dos de secundario no primeiro curso de aplicación deste plano. No 2º curso o 25% respectivamente, o 25% no 3º e o 40 % restante no 4º e último curso de aplicación deste plano.concepto de biblioteca escolar | plano de mellora | temporalización | avaliación

Copyright Agabel.net© 2001
Tódolos dereitos reservados