.

AVALIACIÓN DO FUNCIONAMENTO DO PLANO

Constituirase unha Comisión de funcionamento e avaliación deste plano.

Composición:

Na súa composición deberá ficar ben garantida a presencia de persoas con formación e experiencia en bibliotecas escolares.

Competencias:

Selección de centros a participar no Plano.
Seguimento do funcionamento do Plano.
Visita ós centro participantes para animar no traballo e clarificar posibles dúbidas.
Avaliación das memorias dos centros participantes.

 

 

 concepto de biblioteca escolar | plano de mellora | temporalización | avaliación

Copyright Agabel.net© 2001
Tódolos dereitos reservados