.

PLANO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

Presentamos aquí un proxecto que tenta mellorar a situación e a práctica das bibliotecas escolares de Galicia, que ademáis acepta literalmente as conclusións do "I Encuentro Nacional sobre Bibliotecas Escolares" celebrado en Madrid os días 13,14 e 15 de marzo de 1997 e organizado pola Dirección General del Libro, Archivo y Bibliotecas, a Secretaría General de Educación y Formación Profesional ( MEC) e a Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
Nel tratamos os seguintes puntos:

 concepto de biblioteca escolar | plano de mellora | temporalización | avaliación

Copyright Agabel.net© 2001
Tódolos dereitos reservados