CP. Valverde, E. Carrasco e J.M. Muñoz. La biblioteca, un centro-clave de documentación escolar. Organización, dinamización y recursos en secundaria. Madrid, Narcea, 1997

 

Os autores son bibliotecarios de bibliotecas públicas con ampla experiencia na colaboración e asesoramento para responsables de bibliotecas escolares. A obra se centra no estudio da colección, na organización dos recursos e nos servicos e actividades das bibliotecas escolares. Dirixido a docentes de secundaria é unha boa ferramenta para achegarse cunha visión global a calquera biblioteca escolar.
Cerrar Ventana