Mónica Baró, Teresa Mañà, Inmaculada Velosillo. Bibliotecas Escolares, ¿para qué?. Anaya.

 

As tres autoras son profesoras de Biblioteconomía e coñecidas e recoñecidas estudiosas do mundo esquecido ou non nado das Bibliotecas Escolares. A estructura do libro é moi agradábel, as tres envíanse e-mails ante as dúbidas, necesidades e dificultades que lle xorden a unha delas para crear a súa Biblioteca Escolar. Neste libro atopámonos ante unha realidade por todos/-as coñecida e sufrida mais tamén nos achega un aire de futuro, con ideas que poden ser levadas á práctica nos nosos Centros.
Cerrar Ventana